Uživatel: nepřihlášen | Přihlásit se | Nová registrace | Zapomenuté heslo
Doporučujeme CRM spojený s Outlookem a Webem

Software
a vlastní web
pro udržování

vztahů se zákazníky

10 dnů na ověření

více informací
Newslettery

zadejte Váš email a můžete dostávat od nás zajímavé zprávy

Anketa

Navýšení a diverzifikace příjmů


O své příjmy a dostatek peněz se začínáme stále více starat.
Souvisí to s tím, že žijeme ve světě s neustále tvrdším konkurenčním prostředím, že se neustále zvyšuje nezaměstnanost, že nám chybí dostatek peněz na pravidelnou úhradu měsíčních nákladů a pociťujeme nedostatek peněz na zabezpečení vzdělání, zdraví a spokojeného života ve stáří.

Řada lidí není se stávajícím způsobem života spokojena a hledá cesty jak tuto nepříjemnou situaci změnit a má stanoveny jasné cíle směřující k tomu, kým chtějí být, co opravdu chtějí dělat a co chtějí mít. Pokud k této skupině patříte, pak víte že k naplnění stanovených cílů a představ je potřeba celá řada prostředků a nástrojů. Za jeden ze společných nástrojů pro naplnění všech tří základní skupin cílů lze prohlásit peníze.

Podívejme se na problematiku životního standardu z pohledu současné ekonomické situace.
• Lidé v dělnických, ale i technických profesích přichází o zaměstnání. 
• Značná část lidí není spokojena se svým zaměstnáním. 
• Lidé jsou nuceni pracovat na částečný úvazek za malý plat. 
• I domácnosti kde aktivně pracuje více členů bojují s růstem nákladů. 
• Snaha o udržení životní úrovně vede ke stále většímu zadlužování. 
• Systém důchodového zabezpečení nás ve stáří dostatečně nezajistí. 
• Většina lidí nemá téměř žádné úspory na důchod. 
• Úspory vlivem inflace ztrácejí hodnotu a nepokrývají vzrůstající potřeby.

Ovlivňuje i vaší představu o životním standardu současná ekonomická situace? Pokud ano, pak je čas postarat se vlastní aktivitou o navýšení a diverzifikaci příjmů tak, by bylo možné získané peníze využít efektivně jak k naplnění osobních představ a cílů tak, představ a cílů celé rodiny.

Peníze a jejich dostatek nejsou tím jediným, správným a motivujícím důvodem pro stanovení správných cílů, ale jsou účinným nástrojem, který nám pomůže stanovených cílů dosáhnout. Proto se podrobněji podívejme na to, proč jsou peníze potřeba a jak je můžeme získat.

To čeho jednotliví lidé chtějí dosáhnout často vychází z toho, jaké mají příjmy a tedy zda mají dostatek peněz. Podle toho k dosažení jakých cílů peníze potřebujeme se můžeme zařadit do jedné ze tří skupin.

Do první skupiny patří ti u kterých jejich příjmy nezabezpečují dostatek peněz pro zajištění a udržení životního standardu. Pro tuto skupinu je charakteristická finanční nestabilita a snaha nějak přežít.

Do druhé skupiny patří ti u kterých jejich příjmy zabezpečují dostatek peněz pro požadovanou úroveň životního standardu. Pro tuto skupinu je charakterická snaha o udržení finanční stability a života v pohodlí.

Do třetí skupiny lze zařadit ty, kteří chtějí tak velké příjmy, aby jim umožnily žít ve vysokém životním standardu. Pro tuto skupinu je charakteristická finanční nezávislost a svobodný život s dostatkem volného času a snahou volné peníze rozumně využívat. Lze slyšet úvahy o tom, že na dosažení vysokého životního standardu a finanční nezávislosti není pro všechny dostatek peněz. Myšlení lidí ze třetí skupiny vychází však z toho, že pro všechny ty, kteří chtějí být finančně nezávislí je peněz dostatek a dokonce tolik, aby jich mohli mít víc, než se jim kdy zdálo.

O způsobech jak potřebné peníze získat pojednává podrobně článek
Peníze a finanční svoboda“.

Obecně lze říci, že:
Peníze na zajištění a udržení životního standardu lze získat snížením nákladů(omezení některých výdajů, využívání slev), zvýšením příjmů na úkor volného času(práce přesčas, brigáda) nebo diverzifikací příjmů (druhé zaměstnání).

Peníze na zvýšení životního standardu je nutné získat především diverzifikací příjmů(podnikání, využívání systémů).

Pokud nejsme obdařeni nadáním na hledání nových řešení a nemáme dostatek peněz na vytvoření a zavedení zcela nového podnikání (systému), pak nemůžeme zopakovat cestu těch, kterým se již podařilo najít vhodnou formou a dostatek peněz si zabezpečili. Musíme tedy hledat již vybudované podnikání nebo systém, který bude dostupný, dá se snadno duplikovat a umožní dostatek peněz získat.

V osmdesátých a devadesátých letech minulého století bylo pro diverzifikaci příjmů zahájeno využívání systémů licencí MLM.
V současné době dynamický rozvoj těchto systémů stále pokračuje. Klíčovým prvkem ve využívání těchto systémů je přesné okopírování, nikoliv vylepšování, toho co již bylo vytvořeno a úspěšně zavedeno. Při využívání těchto systémů není potřeba mít zvláštní nadání.

K úspěšnému zvládnutí systémů licencí nepotřebujeme mít nadání na hledání nových řešení, ale stačí získat potřebné dovednosti a mít potřebné peníze na nákup licence.

K úspěšnému zvládnutí MLM systémů nepotřebujeme ani talent, ani vyšší částku peněz, ale stačí nám výhodně nakupovat a efektivně využít nadání, které vlastní všichni lidé a tím je vrozená snaha doporučovat věci se kterými jsme spokojeni formou osobních jednání a nebo s využitím formy internetového marketingu.

"Dobrý" MLM nabízí řadu výhod:

• Nizké startovací náklady spojené s podnikáním 
• Spolupráci a vytváření dobrých pracovních vztahů
• Možnost zajištění potřebné prosperity a exponenciálního růstu příjmů
• Podnikání z domova s úsporou výdajů spojených s prací mimo domov
• Volnou pracovní dobu a možnost věnovat více času rodině a vlastním zájmům
• Možnost efektivního využívání financí

Proč, když je získání peněz pro zvýšení životního standardu tak jednoduché nevyužívá tyto systémy více lidí. 
K dalším předpokladům pro dosažení úspěchu při využívání těchto systémů patří vytrvalost, chuť se vzdělávat, ochota změnit vžité názory na vytváření a využívání příjmů, správný výběr systému a spolupracovníků. Tyto předpoklady se řadě lidí nepodaří zabezpečit a tedy tyto systémy nevyužívají a nebo přestávají využívat.

 

Souhlasíte s tím, že diverzifikovat příjmy je správné?

Chcete získat informace o využívání "Dobrého" MLM

Dává smysl, nakupovat to co v domácnosti potřebujeme tam, kde
za nákupy dostaneme peníze?Zdravý Čech - životní styl Zajímavé stánky maly-robert.bohatycech.cz

Consulting pro mangement a osobní rozvoj


všechny stránky
Bohatý Čech na facebooku

Aktuality GDPR se blíží

23.04.2018 - Na konci května vstoupí v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Tato nová legislativa harmonizuje a upřesňuje pravidla nakládání s osobními údaji v celé Evropské Unii. V českém prostředí se díky vysokým sankcím za nedodržení mluví o „revoluci v ochraně osobních údajů“. Je třeba věnovat pozornost upraveným postupům a zvýšené administrativě. celý článek


všechny aktuality