Uživatel: nepřihlášen | Přihlásit se | Nová registrace | Zapomenuté heslo
Doporučujeme Dejte o sobě vědět

Pořídit si web
s redakčním a provizním
systémem.

10 dnů na ověření

více informací
Newslettery

zadejte Váš email a můžete dostávat od nás zajímavé zprávy

Anketa
Jakou prezentaci preferujete (4.5.18)

vlastní webová stránka
(3291 hlasů)

 

záznam v katalogu
(3053 hlasů)

 

odborné články
(3085 hlasů)

 

reklamní sdělení
(3061 hlasů)

 

rozesílání emailů
(3149 hlasů)

 

osobní jednání
(3004 hlasů)

 

Všeobecné obchodní podmínky


I.Úvodní ustanovení

Následující podmínky v souladu s § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravují vztah mezi poskytovatelem služby Bohatý Čech a uživatelem.

Poskytovatelem služby je fyzická osoba:

Robert Malý

• Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 8. 4. 2011

Č.j. MCP8 135-61/2016

• Fakturační jednotka:                                                                                                                               Matrix Networking Group

• Ičo: 877 632 22

• Fakturační adresa, Sídlo:
Novákových 59/4, 180 00, Praha - Libeň

Uživatelem se stává jakákoli fyzická či právnická osoba, která s poskytovatelem uzavře smlouvu o poskytování služby z nabídky na stránce Bohatý Čech dostupné na adrese (URL)  http://www.bohatycech.cz/ .

Smlouva o poskytování služeb lze uzavřít písemně, nebo elektronicky. Elektronicky se smlouva uzavírá online, prostřednictvím sítě Internet. Smlouva je uzavřena v okamžiku podepsání písemné smlouvy, nebo vyplněním formuláře na stránkách Bohaty Čech a jeho odesláním. Součástí každé elektronicky uzavřené smlouvy je potvrzení, že se uživatel seznámil a souhlasí s těmito VOP. V elektronické formě vyjadřuje uživatel souhlas s VOP zaškrtnutím políčka „Souhlasím s VOP“ na formuláři. V písemné formě jsou tyto VOP její součástí. Podpisem smlouvy, nebo odesláním formuláře uživatel vyjadřuje souhlas i se všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou dle nabídky. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za službu s odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje.

Je-li smlouva uzavírána elektronicky, provede uživatel první platbu z účtu, který je veden na jeho jméno a to s platebními údaji, které mu byly zaslány poskytovatelem. Tato platba se považuje za potvrzení identifikace uživatele.

II.Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit nabízené služby uživatelům třetím stranám a podnikatelským subjektům. Jedná se o služby typu obchodní spolupráce, poskytnutí webové prezentace a prezentace odborných článků souvisejících s podporou podnikatelských aktivit uživatele.

 

A. Obchodní spolupráce.

Službou se rozumí: Výměna reklamních bannerů, Sdílení odkazů, Profil Vaší firmy (webové stránky), Prezentace Vašich produktů, Affilate program, Prezentace odborných videí a vizitek. Na využití těchto služeb bude vždy uzavřena písemná smlouva, jejíž součástí jsou tyto VOP. Specifikaci služby je možné dohledat v platném ceníku a v nabídce služeb na webové stránce Bohatý Čech.

B.Vlastní webový projekt.

Službou se rozumí zřízení a provoz www stránek. Provozovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz vlastní webové stránky v rámci webu Bohatý Čech uživateli a třetím stranám, tj. zajistit přístup účastníků sítě Internet ke stránce uživatele, zajistit možnost aktualizovat obsah stránky uživatelem a zajistit další související služby.

Uživatel dotváří vlastní webové prezentace svépomocí a Bohatý Čech mu poskytuje vhodné nástroje. Technická podpora související s dotvářením vlastní webové stránky je součástí služby. Uživatel je povinen strpět na svých stránkách, zásah provozovatele v rámci přednastavených částí stránky, přičemž uživatel nesmí tyto části či jiné vložené prvky, nijak graficky, funkčně ani významově měnit či znevýhodnit. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat informace, z uživatelem vloženého obsahu do hlavní stránky Bohatý Čech a to pro vzdělávací, marketingové, reklamní, dokumentační a prezentační účely na základě dohody uživatele a provozovatele.Uživatel s tímto souhlasí a zavazuje se zajistit, aby autorská práva autorů materiálů, které na stránky Bohatý Čech vkládá, takové zásahy nebo použití poskytovatele umožňovaly a pokud možnost takových zásahů nebo použití zanikne, bezprostředně o tomto poskytovatele informovat a zajistit stažení takto dotčených materiálů z webu Bohatý Čech. Všechny změny provedené při editaci stránek uživatele se okamžitě projevují na jeho stránkách. Veškerý obsah vložený do stránek je ihned publikován v síti “Internet”. V rámci služby si může uživatel pořídit vlastní doménové jméno druhého řádu (dále jen „doména“). Z důvodu jednoduššího procesu registrace je doména registrována na provozovatele. V centrálním registru je pak uveden jako držitel domény provozovatel. V případě, že dojde ke komplikacím s doménou (právní spor, podezření z trestné činnosti apod.), vyzve provozovatel uživatele zasláním e-mailu na email uvedený v registraci k přihlášení se k odpovědnosti a k převedení domény pod vlastní osobu. Pokud uživatel této žádosti nevyhoví kladně do 7 dnů od odeslání, provozovatel doménové jméno zablokuje nebo zruší.

C. Dodání CRM software eWay - CRM Premium, pro Microsoft Outlook

Na základě písemného, smluvního ujednání o obchodním zastoupení, dále jen poskytovatel software, Zastoupený eWay System s.r.o. a Zástupce, dále jen projekt Matrix Group zastoupen Ceo - Robertem Malým, se zástupce zavazuje a je plně odpovědný za prezentaci a prodej produktu, přímo (e-Way CRM Premium a související služby). V návaznosti na plnění závazků je zástupce oprávněn prodávat a vyvíjet obchodní činnosti, směřující k uzavírání objednávek licenčních práv k produktu eWay-CRM Premium a dodatečných služeb, souvisejících s dodáním software implementace a konkrétního řešení pro potenciální a přímé klienty. Zástupce je oprávněn k vyvíjení výše uvedené obchodní činnosti, využívat na základě smluvního písemného ujednání - Logo zastoupeného - Letáky s popisem produktu - Dokumentace a prezentace eWay-CRM s podrobnějšími informacemi k produktu. Na základě dalších ujednani mezi zastoupeným a zástupcem, je zástupce oprávněn, vzhledem k integraci produktu, dále jen webové, partnerské stránky Bohatý Čech, spolu s eWay-CRM Premium, dále jen software pro řízení obchodních příležitostí a projektů, fakturovat jednotné ceny, které byly nastaveny v ujednání mezi zastoupeným a zástupcem a schválený k integraci komplexního produktu (Řešení pro obchodníky, podnikatele a firemní subjekty k prezentaci a zároveň internímu řízení obchodu a projektů)

I. Ceny

Ceny jsou v souladu s platnými ceníky Zástupce, jako poskytovatele webového projektu (Partnerské webové stránky) a s ceníky a platnými cenami posktovatele licenčních práv k produktu eWay-CRM Premium, dále jen zastoupeným podle výše zmíněného, smluvního ujednání. Dále se tato ujednání řídí podle zákona č. 284/2009 sb., o platebním styku.

II. Objednávky

Na základě sjednání mezi zastoupeným a zástupcem, dále jen uvedení výše, je zástupce oprávněn a povinnen v souladu se smlouvou o obchodním zastoupením uzavírat objednávky z realizace webových stránek (www.bohatycech.cz) a v návaznosti na obchodní aktivity a to formou zaslání závazné objednávky k zakoupení licenčních práv k eWay-CRM a dodatečných služeb přímo klientovi, který objednávku závazně vyplní a zašle, nebo předá zástupci, který je vyřídí závaznou objednávku se zastoupeným a zároveň v návaznosti na vyplněnou objednávku, vystaví oficiální fakturu, a to jen v případě, zakoupení komplexního produktu (Partnerské webové stránky a CRM software eWay-CRM Premium), kdy je zástupce oprávněn v souvislosti s integrací produktu vystavit fakturu za kompletní produkt. V případě, že se bude jednat pouze o zakoupení a pořízení licenčních práv pro využívání eWay-CRM a dodatečných služeb, přijde vystavena oficiální faktura od samotného poskytovatele software produktu eWay system s.r.o., který je také přednostním poskytovatelem software včetně provozu, Implementace a praktickým správcem pro zapracování a školení včetně souvisejícího supportu a systémovým operátorem.

III. Závazky a plnění

Zástupce je povinnen vždy a bez odkladu informovat potenciálního a přímého klienta o změnách produktů, cenové politiky, obchodních variantách a dalších souvisejících obchodních činnostech, které jsou v souladu s prezentacemi produktu a jeho změn. Dále je zástupce povinnen vždy a bez odkladu vyřídit závaznou objednávku a to do 15 kalendářních dnů, spolu s oficiálními fakturačními výzvami a objednatel, jako klient je povinnen všechny ujednání mezi zástupcem a klientem vždy v platné lhůtě dodržet a plnit.

IV. Ochrana osobních dat

Zástupce je povinnen udržet obchodní tajemství a informace sdělováné klientem a ohledně uzavírání a řešení obchodních dohod a závazků, udržet mlčenlivost a dbát na ochranu osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Číslo registrace poskytovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR je: 00056283.

VI. Závěrečné ustanovení

V souladu s legislativním ujednáním mezi zástupcem, dále jen uveden výše a zastoupeným, dále jen poskytovatel licenčních práv, uveden výše, se tato legislativní úprava pro prodej a dodávání licenčních práv k eWay-CRM a dodatečných služeb, vztahuje k oficiálním obchodním podmínkám poskytovatele software produktu eWay system s.r.o. uvedených v objednávce licenčních práv a dodatečných služeb.

 

C. Publikace odborných článků.

Pro publikaci je třeba zaslat elektronicky žádost. Po zaslání návrhu článku a kontrole bude článek připraven na zveřejnění, zaslán autorovi k jeho souhlasu. Smlouva je považována za uzavřenou po elektronickém odsouhlasení návrhu článku uživatelem a úhradě poplatku. Zveřejněn bude článek v rubrice „články“ na webové stránce Bohatý Čech, včetně odkazu na autora a jeho webové stránky. Specifikaci placené služby je možné dohledat v platném ceníku a v nabídce služeb na webové stránce Bohatý Čech. Po vypršení uhrazeného období bude služba ukončena a článek trvale smazán. Poskytovatel je oprávněn uživateli okamžitě přerušit poskytování služby vznikne-li podezření, že uživatel zneužívá službu, nebo pokud k takovému zneužití dojde. Při přerušení poskytování služby, uživateli nevznikají žádné nároky na odškodnění.

III. Vyúčtování a platba

A. Specifikace ceny a období využívání

Specifikace ceny služby je možné dohledat vždy v platném ceníku zveřejněném na webové stránce Bohatý Čech. Službu je možné zakoupit vždy na určité období. Období počíná datem zpracování platby na straně poskytovatele a od té chvíle je objednávka služby považována za uhrazenou. V předstihu je uživateli zaslána nezávazná objednávka na prodloužení služby na další období. Po vypršení uhrazeného období mohou být služby ukončeny, stránky a emailové schránky zablokovány, nebo trvale smazány, nebo do nich může být vložena poskytovatelem reklama.

B. Platební podmínky a fakturace

Poskytovatel je povinen vystavit fakturu na objednané služby do 48 hodin od uzavření smlouvy se splatností 14 dní od jejího vystavení. Objednatel se zavazuje vystavenou fakturu ve stanovené době uhradit. Dále se tato ujednání řídí podle zákona č. 284/2009 sb,. o platebním styku

IV. Odmítnutí a ukončení poskytované služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli upozornění ukončit poskytování služby zejména za těchto podmínek:

- Stránky jsou v rozporu s právním řádem ČR, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy.
- Obsah stránek narušuje funkce hlavní stránky Bohatý Čech (např. skripty apod.), a to včetně linkování stránek do stránek (např. přes „iframe“).
- Obsah stránek poškozuje dobré jméno poskytovatele či jeho pověst.
- Obsah stránek šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňuje jeho narušování.
- Stránky obsahují automatické přesměrování (redirect) stránek.
- Stránky vybízejí ke klikání na reklamní prvky či samoúčelné klikání (zobrazení stránek).
- Stránky souvisejí s tematikou hacking a cracking, s tematikou drog a farmaceutických produktů, s tematikou hazardních her či gamblingu, nabízejí k prodeji či propagují zbraně, munici, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, imitace značek, studentské práce.

Stránky mají pornografický či jinak sexuálně orientovaný obsah nebo odkazují na takto orientované stránky.
- Stránky propagují extremismus ve všech formách, včetně komunismu, rasismu apod.
- Obsah stránek je v rozporu s autorskými a jinými právy třetích osob, zejména s právy duševního vlastnictví, právem k obchodní firmě, autorskými právy k softwaru, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo ochranným známkám.
- Obsah stránek je v rozporu s trestním zákoníkem (č. 40/2009 Sb.), v platném znění, nebo se zákonem o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), v platném znění, nebo s jinými předpisy přestupkového práva.
- Stránky nejsou aktivní – na stránkách nebyl déle než 1 rok zaznamenán žádný přístup do administrace.
- Uživatel graficky, funkčně, významově či jinak změní reklamu či obdobný prvek umístěný na svých stránkách provozovatelem.
- Stránky byly založeny za účelem manipulace výsledků vyhledávání světových vyhledávačů nebo jeví takový dojem; nebo nebyly vytvořeny jako primární zdroj informací, ale pouze jako stránka pro sběr návštěvnosti vedoucí na jiné stránky.
- Uživatel jinak porušuje tyto obchodní podmínky.

Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registraci nebo na stránkách elektronickou poštu, reklamního, interního a informativního charakteru, s tímto uživatel výslovně souhlasí.

V.Práva a povinnosti smluvních stran

A. Poskytovatel

Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit či omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav a údržby. Je-li to možné, informuje poskytovatel, uživatele o provádění uvedených činností vedoucích k přerušení provozu s dostatečným předstihem elektronickou poštou. Dále je poskytovatel oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu zásahu vyšší moci (požár, povodeň apod.), z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.) či z důvodů majících původ v činnosti třetích osob, jestliže těmto událostem nelze zabránit.

B. Uživatel

Uživatel je povinen využívat veškeré služby nabízené poskytovatelem pouze v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními podmínkami, a to pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky,s právem komunitárním, s mezinárodními smlouvami, s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, je zakázáno.

VI. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

Uživatel plně odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím své www stránky. Odpovědnost poskytovatele služby za obsah www stránek uživatelů se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.

Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených poskytovateli a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů. Uživatel plně nese následky toho, že emailová adresa, na kterou mu budou poskytovatelem posílány důležité informace, je neaktuální, že tuto adresu pravidelně nekontroluje nebo její stav neumožňuje přečtení emailové zprávy.

Na tuto emailovou adresu může být odesláno nové heslo a jedině tuto emailovou adresu lze použít k potvrzení zásadních akcí (např. smazání stránek, změna uživatele apod.).

Pokud uživatel uzavírá prostřednictvím svých aktivit na webu Bohatý Čech smlouvy, nebo jinak vstupuje do právních vztahů, je povinen toto činit tak, aby bylo zřejmé, že tak činí svým jménem a na svou odpovědnost. Zejména je uživatel povinen vyhnout se jednání, které by vzbuzovalo dojem, že účastníkem, garantem (včetně morální garance) nebo osobou jakkoliv jinak zapojenou do těchto vztahů je poskytovatel.

Pokud uživatel poruší smlouvu, včetně těchto VOP, odpovídá poskytovateli za škodu, kterou tím způsobil, zejména za sankce, které musel poskytovatel uhradit, za náklady, které poskytovateli vznikly v souvislosti zejména, ale nikoliv výlučně s technickým zásahy, právními službami, cestovným a za ušlý zisk a škodu na obchodní pověsti.

Poskytovatel neodpovídá za přerušení či omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů.

Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Poskytovatel dále neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští uživatel.

VII. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

Poskytovatel i uživatel se zavazují k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem Služby. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených uživatelem, nahlížet do elektronické pošty uživatele, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.

Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

VIII. Ochrana osobních údajů uživatele

Uživatel, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracování osobních údajů uživatele je realizace práv a povinnosti při poskytování služby vč. marketingových účelů.

Osobní údaje uživatele jsou zpracovány v rozsahu:
jméno, příjmení, poštovní adresa bydliště, email. adresa, tel. číslo, webové stránky, fotografie, jde-li o fyzickou osobu,
jméno, příjmení, místo podnikání, email. adresa, tel. číslo, webové stránky, fotografie, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu – podnikatele.

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu uživatele předávány 3. osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů uživatele poskytovatelem.

Poskytovatel jakožto správce osobních údajů uživatele učinil před uzavřením smlouvy oznámení k příslušnému úřadu o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje. Číslo registrace poskytovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR je 00056283.

Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme nařízení GDPR a opatření, kterými osobní údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Bezpečnostní opatření jsou v pravidelných intervalech kontrolována a aktualizována v závislosti na technologickém vývoji a interní inovaci a vývoji podnikatelské sítě, jako podnikatelské prostředí.

Odvolání souhlasu

Subjekty údajů mají právo odvolat souhlas e zpracováním jejich údajů, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na elektronickou adresu skupiny Matrix Group, dále jen: gdpr@matrix-group.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z jiného právního důvodu než souhlasu.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, jako subjekt údajů máte právo zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas ohledně informací zpracovávaných na základě souhlasu kdykoli odvolat

b) právo osobní údaje opravit či doplnit

c) právo požadovat omezení zpracování

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech

e) právo požadovat přenesení údajů

f) právo na přístup k osobním údajům a na jejich kopie

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být "Zapomenut") v určitých případech

Co se týká práva vznést námitku, máte za předpokladu dle čl.21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě zpracování nezbytného pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, včetně profilování, a dále zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

IX. Ochrana osobních údajů Klienta uživatele

Služba umožňuje automatizované zpracování osobních údajů Klientů. Uživatel jakožto správce osobních údajů svých Klientů pověřuje poskytovatele zpracováním osobních údajů těchto Klientů. V rámci Služby zpracovává osobní údaje Klientů provozovatel i uživatel, a to v dále uvedeném rozsahu.

Účelem zpracování osobních údajů Klientů provozovatelem je automatizované vedení evidence Klientů. Provozovatel zpracovává osobní údaje Klientů zejména tak, že je shromažďuje, ukládá a zpřístupňuje uživateli.

Účelem zpracování osobních údajů Klientů uživatelem je zejména šíření obchodních sdělení Klientů. Uživatel je povinen zasílat obchodních sdělení Klientům v souladu s právními předpisy. Odpovědnost za porušení této povinnosti nese výlučně Uživatel. Osobní údaje Klienta jsou zpracovány v rozsahu:
jméno, příjmení, poštovní adresa, email. adresa, tel. číslo, webové stránky, jde-li o fyzickou osobu,
jméno, příjmení, místo podnikání, email. adresa, tel. číslo, webové stránky, jde-li o fyzickou osobu – podnikatele.

Uživatel jakožto správce osobních údajů Klientů prohlašuje, že provozovatel je odborně, technicky, organizačně i personálně způsobilý k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů a svěřením těchto údajů nejsou ohrožena práva a právem chráněné zájmy Klientů.

Osobní údaje Klienta budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Klientů po dobu trvání účelu zpracování, smlouvy, nebo po dobu 10 let, pro zabezpečení a kvalitnější servis a marketingovou činnost.

X. Doba trvání smlouvy a její zánik

Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou stran, nebo odstoupením od smlouvy. Uživatel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupit může Uživatel zasláním zprávy na internetových stránkách Poskytovatele. Uživateli povinnost uhradit nezaplacené poplatky s výjimkou poplatků na předplatné období, které nenastalo.

XI. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které jsou mu o uživateli známy a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel je oprávněn smluvní podmínky změnit. Na takovou změnu je poskytovatel povinen upozornit uživatele na stránkách služby, a to nejméně 30 dnů před účinností nových smluvních podmínek.

Uživatelské účty nelze zpětně odstranit. Uživatel z nich může odstranit veškerá osobní data.

Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Spory týkající se smlouvy nelze řešit mimo soudní nebo správní řízení.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2015