Uživatel: nepřihlášen | Přihlásit se | Nová registrace | Zapomenuté heslo
Doporučujeme Dejte o sobě vědět

Pořídit si web
s redakčním a provizním
systémem.

10 dnů na ověření

více informací
Newslettery

zadejte Váš email a můžete dostávat od nás zajímavé zprávy

Anketa
Jakou prezentaci preferujete (4.5.18)

vlastní webová stránka
(3291 hlasů)

 

záznam v katalogu
(3053 hlasů)

 

odborné články
(3085 hlasů)

 

reklamní sdělení
(3061 hlasů)

 

rozesílání emailů
(3149 hlasů)

 

osobní jednání
(3004 hlasů)

 

Naše služby


Naše specializace je zaměřena především na koučování, konzultace, poradenství pro střední management a podporu začínajících podnikatelů v oblastech osobního rozvoje, plánování času, transformace osobnosti, finanční gramotnosti, karierního plánování a další.


Naše práce je pro nás zároveň radostí a budeme velmi potěšení, pokud ji budeme moci přinášet i Vám

 

Time management

Nastavíte si efektivní časový harmonogram, vedoucí k vyšší produktivitě

Vize – Cíle – Priority – Důležitost – Produktivita – Divizní plánovací strategie

Realizační formy

Zaměření, Specializace, Násobení práce a času


V souvislosti s tímto směrem koučování s námi projdete specificky individuálním modelem rozvoje, díky kterému pochopíte podstatu násobení času, skrze procesy a priority tak, abyste vytvářeli více času pro skutečné a plnohodnotné záležitosti. Zaměřujeme se především na priority, delegování, nastavení procesů v rámci firmy a jejich navazujících částí (Skrze „Time management lidských zdrojů“)

Osobní rozvoj

Pochopíte hlouběji sami sebe, své mentální a emoční nastavení, se kterým se postupně naučíte pracovat a modelovat introspektivní podvědomé vzorce pro smysluplnější, životní návaznosti.

Modely rozvoje:

Grow, Neuroleadership, Oracle, Simulační principy a praxe, Emoční paměť life, Psychokybernetika v praxi (Obchod, Podnikání, Komunikace, Vedení lidí)

Osobní rozvoj není jen o psychologických záležitostech související s mentálním a emočním vytváření nových vzorců, ale také o tom, jak se stávat kompetentnějšími ve svých oborech, blíže chápat komunikaci a psychologii ostatních, díky které rosteme na úrovních profesní, osobní, spirituální, transformativní, inteligenční. Rozvoj je individuální a proto k němu také tak přistupujeme a v rámci našich kompetencí se specializujeme předně na to, abyste u nás nacházeli sami sebe, uvnitř sebe a byli schopni následně s veškerými potřebnými nástroji pracovat samostatně. Rozvoj = Leadership

Leadership

Vedení lidí je globální přístup pro subjektivní, mentální rozvoj sebe i ostatních pro společné vize, cíle a poslání, které je lídrem předáváno principielně psychologicky navigačním systémem (Psychokybernetika). Leadership je především o lidech, ti jsou psychologický uzel, duševních a mentálních procesů, odehrávající se na úrovni za pěti smysly, které je nutné probouzet a pracovat tak se smysly pro společně vytvářející tým lidí, dosahující v rámci své realizační činnosti výsledků, které rezonují s vizemi a konkrétními cíli.

Poslání / Vize / Rozvoj / Kompetence / Komunikace / Transformace / Delegace / Duplikace

Nad procesy, S lidmi, Motivace, Koučování, Zpětné vazby

Styl vedení a rozvoje výkonnosti u svých následovníků (stoupenců), je záležitost na dlouhou trať a je především na lídrovi samotném. Pomůžeme Vám se v rámci transformace dovést k „sebekoučování“ na úrovni neuroleadershipu, kdy budete schopni ovlivňovat části své osobnosti natolik, abyste efektivně a především produktivně byli schopni vést své podřízené, kolegy, partnery, klienty a dosahovali tak stále většího potenciálu „exponencionály“ rozvoje a leadershipu.

Pozn:. Jen pro střední management, podnikatele, manažery obchodních týmů, HR manažery

Transformační leadership

Transformace je v jednoduché podstatě duševní přesmyk a záměna mentálních, emočních vzorců a vyladění pocitových vibrací v požadované stavy, vedoucí k vytváření potřebných výsledků. Princip duševní energie, jako transformátorového vedení, energie = realizace a výsledek. Koučink se specializuje přímo na duševní vjemy, rezonující s odrazem emočních kotev a pamětí, které tak díky jejich odbourání a přesmykování (Duševní sugesce) měníme v pozitivní vibrační shody.

Introspekce / Duševní vjemy / Podstata / Uvědomění / Přesmyk / Emoční vzorec

Vizuální srdečné vjemy / Střet – Odblokace / Uvolnění energie / Srdeční smysl - Nové vzorce

V rámci koučování budete mít možnost odblokovat negativní emoční paměť minulosti, negativních událostí, prožitých psychických traumat, vyjasnit si sami sebe uvnitř sebe a nabýt tak nové vnitřní, spirituální podstaty a síly. S propojením leadershipu, který v těchto případech rozvoje specificky vedeme k neuroleadershipu, díky kterému je transformace efektivnější a smysluplnější, má „jemnohmotný“ charakter, protože je řízena především Vámi, skrze neuronové spoje a zámky, navyklých emočních brzd.

Pozn:. Koučování je vhodné pro osoby nad 23 let, podnikatele, manažery, obchodníky, lídry obchodních sítí.

 

 

Konzultace

Konzultace Vám pomohou s tím, jak vytvářet jisté výsledky, ve kterých si nejste jisti a cítíte potřebu konkrétních kroků, postupů a realizačních činností díky kterým vytvoříte požadovaný výsledek.

Konzultant je člověk, který je v oboru kompetentní, zná Vaši specializaci a je schopen vytvářet také výsledky, které Vám může předat a vést Vás tak, pro konkrétní činnosti. Jednoznačně se jedná o přístup vedení „Co, Proč, Jak, Kdy, Realita“ Konzultant je pro Vás partnerem na úrovni „Zkušenějšího kolegy či mentora, který Vám předá Know How, díky kterému se nejen naučíte teoreticky něco dělat, ale také to přímo realizovat.

Využijte koučink nebo konzultace a nalezněte správné kroky, postupy, dovednosti a dosáhněte seberealizace. Je jedno, zda jste jednotlivec, skupina, firma. S námi můžete růst a získat tak vždy více…

Obchod a komunikace

Obchodní vztahy jsou klíčový prvek úspěšného budování podniku a jeho udržitelnosti. Koučink se zaměřuje na efektivní komunikaci směrem ke klientům, parnterů a kolegům, díky kterým pochopíte své psychologické preference, naleznete svůj styl lingvistiky, mimiky, gestikulace, obchodní strategie a formy tvoření zákaznického a klientského portfolia.

Obchodní dovednosti / Komunikace / Obchodní korespondence / Akvizice / Přesmykování / Telefonování / Uzavírání dohod, servis proces - udržitelnost / Obchodní právo pro obchodníka / Obchodní psychologie   -   Preference  -   Nákupní chování a rozhodování (Emoční cenové chování)

V rámci obchodního koučování, je hlavním cílem dostát výsledkům nejen na úrovni psychologické odolnosti, jako osobnosti, nicméně i té finanční a udržitelné. Obchod je strategie a komunikace + navazující procesní kroky. Všechny s Vámi projdeme a pomůžeme Vám nastavit procesy, díky kterým budete schopni být kvalitnější obchodník, produktivnější a také stát se lídrem, s potenciálem „seberozvoje“ a rozvoje svých obchodních týmů

Pozn:. Obchodní zástupci, Obchodní týmy, Obchodní manažeři, Obchodní ředitelé, Obchodní divize (strategie + rozvoj)

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je schopnost vnímat a pracovat s penězi, jako kapitálem pro vytváření finanční stability, přebytku a budování aktiv, generující pasivní příjem. V rámci konzultací Vám jsme schopni být partnerem v oblastech správy financí a rozpočtů převážně rodinných prostředků, podnikových, investičních přebytků a strategií, nestandardních investic, rozvoj a plánování finanční nezávislosti.

Rodinný rozpočet / Příjmy / Náklady / Účetní uzávěrka / Daně / Investiční plánování / Finanční gramotnost /Cashflow – Tok financí

V souvislosti s rozsahem služeb Vám pomůžeme v oblastech finanční správy osobních, rodinných financí a středního podnikání spolu s rozvojem finanční inteligence a gramotnosti pro finanční a investiční strategii a plán.

Cashflow Day – V souvislosti s konzultantem Ing. Zdeňkem Salvetem je možnost zúčastňovat se jeho pravidelných akcí „Výuky finanční gramotnosti“ Interaktivní hry Cashflow, kde jistě získáte spousty dovedností a schopností + přímé konzultace pro reálné řešení situací, plánů, investičních záměrů.

Specializace, kterými se zabýváme, jsou pro nás životem, proto jsme připraveni se Vám věnovat na 100% a stát se partneři na Vaší cestě rozvoje, kompetencí a vytyčených cílů…

Náš Tým koučů, konzultantů

Ceny za jednotlivé služby jsou velmi přijatelné, seznamte se s nimi blíže

Ceník jednotlivých služeb

Přehled poskytovaných služeb.