Uživatel: nepřihlášen | Přihlásit se | Nová registrace | Zapomenuté heslo
Doporučujeme Dejte o sobě vědět

Pořídit si web
s redakčním a provizním
systémem.

10 dnů na ověření

více informací
Newslettery

zadejte Váš email a můžete dostávat od nás zajímavé zprávy

Anketa
Jakou prezentaci preferujete (4.5.18)

vlastní webová stránka
(3291 hlasů)

 

záznam v katalogu
(3053 hlasů)

 

odborné články
(3085 hlasů)

 

reklamní sdělení
(3061 hlasů)

 

rozesílání emailů
(3149 hlasů)

 

osobní jednání
(3005 hlasů)

 

Půjčka nebo úvěr


O půjčování, nebo poskytování peněz s šíří řada polopravd a pojmy „úvěr“ a „zápůjčka“ (dříve půjčka) se často zaměňují. Při těchto transakcích je rozhodující které skutečnosti a jaké podmínky splňuje. Využívat tyto produkty je rozumné v souvislosti s pořízením nemovitých věcí nebo jako prostředky pro vytváření nových aktiv. Nevhodné je jejich použití pro nákup spotřebního zboží. Při použití musíme být vždy zvláště obezřetní.

Formy zapůjčení peněz a jejich následné vrácení s úrokem:

- Zápůjčka (dříve půjčka) - občanský zákoník (§2390-2394),
- Úvěr - občanský zákoník (§ 2395-23400),
- Kreditní karta – dle pravidel finančních institucí,
- Hypotéka - zákon o dluhopisech č.190/2004 Sb (§28).

Peněžní zápůjčka
Smlouva může být uzavřena občany mezi sebou, občanem a firmou nebo bankou. Ve smlouvě bude uvedeno : kdo komu a kolik zapůjčil, sjednaný úrok, kdy a jak se bude splácet, jaký bude postup při nesplácení, datum poskytnutí a podpisy. Podpisy na smlouvě nemusí být notářsky ověřené, ale ověření lze doporučit. Náležitosti smlouvy vstupují v platnost poskytnutím zápůjčky (hotově, převodem). Pokud není sjednaná částka předána tak ke smlouvě nedošlo (je neplatná). Zápůjčka může být zajištěna směnkou. Smlouvu je rovněž možné uzavřít u notáře a to včetně doložky vykonatelnosti, která výrazně usnadní jednání u soudu v případě nesplácení. Předání peněz je dobré mít vzájemně potvrzeno. Úroková sazba činí 5-6%.

Úvěr
Smlouvu může uzavřít bankovní instituce (přísnější požadavky na klienta, výhodnější úrokové sazby) a nebo specializované právnické nebo fyzické společnosti (menší nároky na klienta, vyšší úrokové sazby a důraz na včasné splácení). Pro úvěrovou smlouvu je písemná forma předepsána. Ve smlouvě bude uvedeno: kdo komu a jaká je částka úvěru, poplatky (za zpracování úvěru, za nečerpání,..a pozor na to z čeho se poplatek vypočítává), doba platnosti úvěru, forma a účel úvěru, úrokové období (1, 3, 6, 12 měsíců), obecné závazky (nejzáludnější náležitosti – dobře jim rozumět), číslo úvěrového účtu, sankční podmínky, soudní příslušnost a u úvěru na částku vyšší než 5 000 Kč také výši RPSN (roční procentní sazba nákladů). Součástí smlouvy jsou i další dokumenty, na které úvěrová smlouva odkazuje (obchodní podmínky,…). Smlouva je platná ode dne kdy byla oběma stranami podepsána a představuje závazek banky, že musí sjednanou částku, za sjednaných podmínek poskytnout a to v okamžiku kdy o ně druhá strana požádá. Úvěr lze bez poplatku splatit předčasně. Úroková sazba činí 5-10%.

Kreditní karta
Kreditní karty vydává prakticky každá banka, většinou jako součást smlouvy o běžném účtu. S kreditní kartou máte možnost si bez jakékoliv další smlouvy půjčit potřebné peníze. Na rozdíl od klasické půjčky nám kreditní karta dává možnost neplatit vůbec žádný úrok. Bezúročné období (max. 50-60 dní) je hodně užitečné, ale pokud peníze včas nevrátíme, musíme uhradit vysokou úrokovou sazbu (většinou přes 20%). Kreditní karta je tedy skvělý pomocník a dokonce i nástroj na vydělávání peněz, jen je potřeba dodržovat základní pravidla pro její užívání.

Pět pravidel pro užívání:
- Nikdy nevybírejte kreditní kartou peníze z bankomatu!!!
- Vyberte si kartu, která vrací procenta z platby a plaťte s ní.
- Využívejte nákupy u partnerů nabízejících při placení kartou slevu.
- Neutrácejte více než budete schopni včas vrátit.
- Splácejte celý dluh v bezúročném období!!!

Pozor na „bezúročné období“ , začíná běžet dnem uskutečnění půjčky a vždy končí „datem splatnosti“ uvedeném na výpisu z účtu (zpravidla 14 dní po vystavení výpisu). Tady se může stát, že splatnost prakticky nedosahuje deklarovaný počet dnů bezúročného období (uváděný počet dnů je tedy jen teoreticky maximálně možný). Je nutné pozorně sledovat výpisy z účtu!!

Hypotéka (hypotéční úvěr)
Jedná se o specielní typ úvěru u kterého musí být splácení zjištěno zástavním právem k nemovitosti (dům, byt, pozemek na území ČR). Smlouva o hypotéčním úvěru je uzavírána především na koupi, výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo opravu domu či bytu. Pro hypotéční smlouvu je předepsána písemná forma. Smlouva o hypotéčním úvěru je považován za platnou dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Nad rámec běžné úvěrové smlouvy, může hypotéční smlouva obsahovat údaje o „spoluúčasti“ , tedy o výši vlastních prostředků, které na realizaci sjednaného záměru použijeme. V některých případech může být „spoluúčast“ bankou přímo vyžadována. Spoluúčast zpravidla činí 10-20% z požadované částky. Platí že čím větší částkou se podílíme, tím získáme výhodnější podmínky. Úroková sazba se pohybuje kolem 2% a bývá pevná(fixní) na dobu až 5 let. Po dobu sjednané fixace nelze hypotéku předčasně splatit ani přejít k jiné bance.

Na co dávat při půjčování pozor.

Úroková sazba představuje pouze cenu vypůjčených peněz, tedy částku, kterou musíme z nesplacené částky půjčky uhradit a tedy nezahrnuje žádné náklady poskytovatele s půjčkou spojené.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) udává procenta z půjčené částky, které v období jednoho roku zaplatíme poskytovateli půjčky za úrokovou sazbu, ale i další náklady s poskytnutím půjčky spojené a tedy vyjadřuje nákladovost půjčky.

Které náklady může poskytovatel vyžadovat k úhradě :
- poplatek za uzavření smlouvy(dministrativní poplatky),
- poplatek za správu půjčky,
- poplatek za vedení účtu,
- poplatky za převod peněžních prostředků apod.

U některých produktů si poskytovatel kromě úrokové sazby žádné další náklady nezapočítává.
RPSN nám umožní lépe vyhodnotit výhodnost půjčky od různých poskytovatelů.

Příklad:
U půjčky na stejnou částku se stejnou úrokovou sazbou 8% od dvou poskytovatelů může RPSN být u jednoho 12% u druhého 19% a to už je docela velký rozdíl.

Splátka půjčky není žádná složitá magie. Každá splátka se skládá ze dvou částí : z dohodnuté splátky čerpané částky(úmor) a vypočtené částky RPSN(úrokové sazby) z nesplacené částky půjčky. Pro snadný výpočet poslouží kalkulačka
POZOR: splátky i %RPSN(úrokové sazby) musí být přepočítány a stejné splátkové období.
Pokud jsou splátka sjednané jako „měsíční“ pak se pro výpočet použije jen 1/12 roční procentní sazby nákladů.

Nyní známe základy, které nám umožní získat peníze.

Při využívání těchto produktů buďme opatrní a
postupujme vždy s rozvahou.Zdravý Čech - životní styl Zajímavé stánky zdenekpitner.bohatycech.cz

Finanční poradenství, jazykové vzdělávání


všechny stránky
Bohatý Čech na facebooku

Aktuality Pojistka na blbost

11.07.2018 - Při výkonu povolání můžete způsobit nemalé škody ať už na majetku, na zdraví či na penězích. Pálit vás to nemusí pouze tehdy, pokud máte správně uzavřené pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.         celý článek


všechny aktuality